Team

Uitgebreide contactinformatie voor elk teamlid kan je vinden op onze contactpagina.

Dr. Werner Van den Bergh

Dr. Werner Van den Bergh is neuroloog en psychiater.
Na zijn opleiding geneeskunde aan de KULeuven volgde hij zijn specialisatie te Leuven, het Unversitair Centrum St.-Jozef te Kortenberg, en het Universitair Ziekenhuis St.-Radboud te Nijmegem.   Na zijn erkenning als neuropsychiater volgde hij nog een postgraduaat opleiding gedragsneurologie in het Institute of Neurology van de University of London.
Hij heeft zich in het bijzonder toegelegd op de diagnose en behandeling van AD/HD bij volwassenen, maar ook bij kinderen, door middel van QEEG en onderzoek van cognitieve hersenpotentialen (ERP) en gebruik van neurofeedbacktherapie. Hij heeft hierover meerdere artikels en boeken (meest recent: Neurofeedback and Self-Regulation in ADHD, januari 2017) gepubliceerd, en is lid van de sectie neurowetenschappen en psychofysiologie van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie. Over neurofeedback bij ADHD heeft hij meerdere postgraduaat opleidingen georganiseerd.
Bij ASS heeft hij zich eveneens toegelegd op QEEG en ERP als hulpmiddelen bij de diagnose, en onderzoekt hij de mogelijkheid van neurofeedback bij ASS.
Meer informatie over QEEG en neurofeedback is te vinden op www.qeeg-neurofeedback.org.

Annick Vanbeveren

Ze studeerde Klinische (en Theoretische) Psychologie aan de K.U.Leuven en is gespecialiseerd in de diagnosestelling en begeleiding van kinderen, jongeren èn volwassenen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of AD/HD. Daarnaast heeft ze expertise in het coachend leren omgaan met emoties en inzicht verwerven in beperkende overtuigingen en blokkades, door middel van inzichtgevende en oplossingsgerichte gesprekstherapie. Dit kan gecombineerd worden met verschillende technieken, zoals NLP, Focussing, Mindfulness en het Systemisch Opstellingswerk van o.a. Bert Hellinger. Het gaat hier niet enkel om de klassieke systeemtherapie, maar veeleer om de persoon in de ruimere context van het gezin, relaties, familiewaarden en -normen.
Na haar universitaire opleiding werkte ze verschillende jaren als wetenschappelijk medewerkster aan de K.U.Leuven, bij het Ministerie van Onderwijs en ook bij het Vlaams Overlegpatform Vlaams-Brabant. Ze koos er bewust voor om haar loopbaan gedurende 5 jaar te onderbreken om de zorg voor haar 3 kinderen op zich te nemen. In 2005 startte ze haar privé-praktijk, om dan in 2009 samen met Dr. W. Van den Bergh Centrum Vigilant op te richten.
Ze volgde heel wat bijkomende opleidingen in binnen- en buitenland om zich te specialiseren in autisme, ADHD, hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid, neuro- en biofeedback, lichaamsgericht werken (o.a. shiatsu), gedragsbegeleiding en emotionele problematiek (zelfvertrouwen, faalangst, sociale vaardigheden e.d.). Daarnaast heeft ze zich al meer dan 30 jaar geschoold in energetische psychologie, Psycho-Energetica, Mindfulness, meditatie, zingeving en relaxatie. Het Systemisch Werken, met inzichten vanuit Familieopstellingen, Oplossingsgericht werken, NLP e.d. leerde haar een andere manier van kijken naar de realiteit, om van daaruit (met inzicht en overgave) stappen te kunnen zetten naar integratie in het eigen leven.
Ze is lid van de Belgische Federatie van Psychologen (erkenningsnummer 672106331) en van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP). Haar visumnummer (FOD) is 319460.

Astrid Van der Velpen

[table “6” not found /]