Tarieven

Home / Tarieven

Centrum Vigilant is volledig onafhankelijk en ontvangt geen bezoldiging of subsidie van de overheid of andere organisaties. Voor sommige prestatie is er evenwel een gedeeltelijke terugbetaling binnen het kader van de ziekteverzekering of mutualiteit.

Tarieven

Volgende tarieven gelden vanaf 1 januari 2021.

Dr. Werner Van den Bergh :
– Erelonen (grotendeels door het RIZIV terugbetaald)

Psychologen en psychologisch consulenten :
– Intakegesprek : 70 euro/uur (voor sommige vragen zoals ASS: 100 euro/1,5u). Dit is inclusief de kost voor het opstarten van het dossier.
– Individuele begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen (55 min.) : 60 euro
– Diagnostiek : 90 euro/uur
– Bespreking, adviesgesprek : 70 euro/uur
– Verslagen : 55 euro/uur
– Overleg met externen (telefonisch of op verplaatsing) : 60 euro/uur.
– Bij overleg op verplaatsing wordt een kilometervergoeding aangerekend.

Betalen

Betalen kan cash of via de Bancontact-app als je die geïnstalleerd hebt op je gsm.

Annulering

Gelieve afspraken steeds tijdig te annuleren zodat we onze agenda doeltreffend kunnen aanpassen. Indien een annulering minder dan 24u op voorhand gebeurt, zien we ons genoodzaakt om een vergoeding van 20 euro/uur aan te rekenen. Niet-geannuleerde afspraken worden volledig aangerekend.

Terugbetaling

Consultaties en onderzoeken bij Dr. Werner Van den Bergh worden deels terugbetaald door het RIZIV.

Voor psychologische begeleiding en diagnostiek voorziet de overheid (nog) geen terugbetaling, maar bij de meeste mutualiteiten kan een tussenkomst (meestal van 10 à 20 euro per sessie, à rato van 4 à 6 sessies) aangevraagd worden. Gelieve dit bij uw ziekenfonds na te vragen.