Diagnostiek

  • AD/HD

Voor wie?

De vraag voor diagnose kan van de persoon zelf komen, van de ouders, de school, het CLB, huisarts of andere verwijzers. Een vraag naar diagnosestelling kan vrij concreet zijn (vb. naar AD/HD), maar kan ook nog vaag zijn en kan bijvoorbeeld in het algemeen gaan over aandachtsproblemen, emotieregulatie, moeite met plannen en organiseren, ...

Informatie over Specifieke Diagnosevragen

AD/HD
De diagnose AD/HD wordt per definitie gesteld op basis van de geschiedenis en beschrijving van de moeilijkheden. Vragenlijsten zijn hierbij een goed hulpmiddel. Daarnaast is het uit wetenschappelijk onderzoek mogelijk gebleken om bij zowat 90% van de personen met AD/HD afwijkende elektrofysiologische hersenactiviteit aan te tonen in het EEG, De toepassing van QEEG (quantitative elektro-encefalogram) als objectief hulpmiddel bij de diagnose van AD/HD is een belangrijke doorbraak, en behoort tot de expertise van Dr. Van den Bergh.
ASS (AutismeSpectrumStoornis)
Er wordt geen diagnostiek naar ASS meer aangeboden in ons centrum.