Neuropsychiatrische Begeleiding en Behandeling

– Behandeling met medicatie
– Neuro- en psycho-educatie (d.i. uitleg over wat AD/HD is neurologisch gezien en in het dagelijkse leven)