IQ Bepaling

Dit kan een op zichzelf staande vraag zijn (een vraag naar cognitieve mogelijkheden, of vraag naar verbaal-performaal kloof), maar kan ook onderdeel zijn van bovenstaande diagnosestellingen, of in het kader van onderzoek naar schoolrijpheid.

Bij het IQ-onderzoek willen we de sterke en zwakke kanten, de vaardigheden en beperkingen, van een persoon in kaart brengen. De interpretatie kan dienen ter ondersteuning van het ruimere diagnostisch profiel, maar kan ook waardevol zijn als op zichzelf staande informatie (vb. bij studiekeuze, carrière, studiemethode, …).