Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Home / Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

De diagnosestelling bij ASS bestaat uit een uitgebreid intakegesprek waarin getracht wordt een goed beeld van het kind, jongere of volwassene te krijgen.   De vroege ontwikkeling, schoolloopbaan en/of carrière worden in detail overlopen. Sterke en zwakke kanten van de persoon, interesses, sociaal-emotioneel functioneren enz. worden bevraagd. Bijkomend worden een aantal genormeerde vragenlijsten gebruikt. Dit eerste gesprek is, indien het een vraag betreft over een kind of jongere, enkel voor de ouders bedoeld. Op basis hiervan worden gericht een aantal testen geselecteerd die peilen naar sociaal en emotioneel inzicht, inleving, aandacht en geheugen, planning, ruimtelijk inzicht, contextdenken, flexibiliteit enz.

Bij de interpretatie van het onderzoek wordt rekening gehouden met informatie vanuit de school (leerkrachten, CLB en zorgcoördinatoren) of vanuit voorgaande, externe, onderzoeken.