Annick Vanbeveren

Ze studeerde Klinische (en Theoretische) Psychologie aan de K.U.Leuven en is gespecialiseerd in de diagnosestelling en begeleiding van kinderen, jongeren èn volwassenen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of AD/HD. Daarnaast heeft ze expertise in het coachend leren omgaan met emoties en inzicht verwerven in beperkende overtuigingen en blokkades, door middel van inzichtgevende en oplossingsgerichte gesprekstherapie. Dit kan gecombineerd worden met verschillende technieken, zoals NLP, Focussing, Mindfulness en het Systemisch Opstellingswerk van Bert Hellinger. Het gaat hier niet enkel om de klassieke systeemtherapie, maar veeleer om de persoon in de ruimere context van het gezin, relaties, familiewaarden en -normen.
Na haar universitaire opleiding werkte ze verschillende jaren als wetenschappelijk medewerkster aan de K.U.Leuven, bij het Ministerie van Onderwijs en ook bij het Vlaams Overlegpatform Vlaams-Brabant. Ze koos er bewust voor om haar loopbaan gedurende 5 jaar te onderbreken om de zorg voor haar 3 kinderen op zich te nemen. In 2005 startte ze haar privé-praktijk, om dan in 2009 samen met Dr. W. Van den Bergh Centrum Vigilant op te richten.
Ze volgde heel wat bijkomende opleidingen in binnen- en buitenland om zich te specialiseren in autisme, ADHD, hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid, neuro- en biofeedback, lichaamsgerichte behandelingen (o.a. shiatsu), gedragsbegeleiding en emotionele problematiek (zelfvertrouwen, faalangst, sociale vaardigheden e.d.). Daarnaast heeft ze zich al meer dan 25 jaar geschoold in energetische psychologie, Mindfulness, meditatie, zingeving en relaxatie. Het Systemisch Werken, met inzichten vanuit Familieopstellingen, Oplossingsgericht werken, NLP e.d. leerde haar een andere manier van kijken naar de realiteit, om van daaruit (met inzicht en overgave) stappen te kunnen zetten naar integratie in het eigen leven.
Ze is lid van de Belgische Federatie van Psychologen (erkenningsnummer 672106331) en van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).